Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020

(Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

Naziv projekta : Ustrezna postavitev zaposlenih ter delovnih procesov na ustrezno mesto za najboljše učinke na vseh področjih dela
Kratica projekta: VSE NA SVOJEM MESTU

Namen: Izdelati posnetek stanja in definirati optimalne procese poslovanja
Cilji in rezultati operacije: Podjetje bo vzpostavilo celostno obvladovanje procesov in svojih storitev, ki jih nudi in izvaja naročnikom, hkrati pa se bo v realnem času omogočil nadzor, upravljanje in optimizacijo koriščenja vseh virov podjetja. Eden izmed ključnih ciljev je avtomatizirano in digitalizirano rokovanje z dokumenti na vseh nivojih poslovanja podjetja. Po opravljenih delavnicah in potrjenih optimiziranih poslovnih procesih bo izvajalec pripravil organizacijske in tehnične zahteve za postavitev digitaliziranih poslovnih procesov v podjetju.

Predvidene aktivnosti v okviru predlagane operacije:

  • Popis obstoječih poslovnih procesov – posnetek stanja
  • Analiza procesov, dokumentov in njihove vsebine ter povezave
  • Predlog optimizacije procesov

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20««

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 16.194,00 EUR.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji www.eu-skladi.si

Kontakt
close slider

    Podatke iz obrazca bomo uporabili za namene kontaktiranja glede vašega povpraševanja.